Dotacje Unii Europejskiej

Twój pomysł, europejskie pieniądze

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”

„Dywersyfikacja produkcji METALTON G. Olchawski w kierunku części zamiennych do narzędzi tłocznych oraz form ciśnieniowych w wyniku wdrożenia innowacji technologicznych i doposażenia parku maszynowego”
Beneficjent:
METALTON G. OLCHAWSKI Spółka Jawna
Ul. Przemysłowa 31
24-320 Poniatowa

W ramach projektu zakupiono m.in.:

  • Szlifierka Linea IRON 08.6 CNC,1szt.
  • Drutowe Centrum elektroerozyjne CUT 200, 1szt.
  • Automatyczna suwnica, 1szt.
  • Centrum Obróbkowe TBI VC 1060HH,1szt.
  • Centrum obróbkowe Mikron Pro 1600

W wyniku realizacji niniejszego projektu do oferty przedsiębiorstwa dodano następujące produkty:

  • części zamienne do narzędzi tłocznych
  • formy ciśnieniowe o masie pow. 2 t.

całkowita wartość projektu : 2 561 098,63 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 997 300,32 zł

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.
Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81)46 23 812,
www.lawp.lubelskie.pl

ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
www.feu.lubelskie.pl
Metalton G.Olchawski Sp. J. zakończył realizację projektu "Formy szklarskie i narzędzia dla przemysłu lotniczego efektem wdrożenia innowacyjnego potencjału technologicznego w Metalton G.Olchawski Sp. J." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Celem projektu był zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które przyczyniły się do wprowadzenia do oferty przedsiębiorstwa nowych produktów: form szklarskich i narzędzi dla przemysłu lotniczego.

dofinansowanie

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Dotacja na kapitał obrotowy w następstwie COVID19 z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia mająca na celu minimalizację negatywnych następstw pandemii oraz zapewnienia płynności finansowej i wsparcia bieżącej działalności. Wartości projektu 128502,39 zł (w tym wkład EFRR - 128502,39 zł).

logo unia