Jak obróbka CNC zmieniła oblicze przemysłu?

Jak obróbka CNC zmieniła oblicze przemysłu?

Produkcja przemysłowa wymaga szybkiego wykonywania wszystkich niezbędnych procesów technologicznych w sposób, który zagwarantuje odpowiedni poziom jakości i zapewni możliwość minimalizacji związanych z nimi kosztów. W przypadku obróbki metalu rozwiązaniem, które w dużym stopniu zrewolucjonizowało technologię produkcji, było wprowadzenie obróbki CNC. Przekonajmy się, na czym ona polega i sprawdźmy, co dzięki nie udało się uzyskać.

Na czym polega obróbka CNC?

Maszyny CNC to urządzenia, które są sterowane przez komputer, który wykonuje przygotowany wcześniej przez operatora program obróbki. Jest on tworzony na podstawie istniejącego trójwymiarowego projektu gotowego wyrobu powstającego przy użyciu oprogramowania typu CAD, który jest przekształcany na ciąg poleceń aktywujących poszczególne operacje obróbkowe oraz określających ich kluczowe parametry w programie klasy CAM. Używana obrabiarka na podstawie podanych danych reguluje położenie swojej głowicy roboczej oraz nadzoruje jej pracę, dbając o wymianę narzędzi i prowadzenie ich po odpowiednio ustalonej ścieżce. Obrabiarki CNC są stosowane w obróbce metalu, jednak korzysta się z nich również w przypadku innych materiałów.

Jakie są zalety stosowania obróbki CNC?

Korzystanie z maszyn przeznaczonych do obróbki w technologii CNC pozwoliło na przynajmniej częściowe uniezależnienie otrzymywanych efektów jakościowych od następstw błędów popełnianych przez operatorów urządzeń, wpłynęło na zmniejszenie ilości marnowanego materiału, a także pozwoliło na wzrost tempa pracy z uwagi na możliwość osiągania większych prędkości działania. Maszyny CNC oznaczają zwiększenie powtarzalności wyrobów oraz zmniejszenie kosztów produkcji. Ważne są stosunkowo szerokie możliwości wprowadzania zmian i dokonywania daleko posuniętej optymalizacji procesów produkcyjnych. Plusem jest możliwość szybkiego przestawiania produkcji i poprawa warunków bezpieczeństwa. Korzystanie z maszyn CNC oznacza także wgląd we wszystkie parametry ich pracy, co ułatwia używanie systemów informatycznych klasy MES i usprawnia zarządzenie produkcją oraz działanie służb utrzymania ruchu.

Czytaj dalej: Podstawowe metody obróbki metali